ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย (นิติกร)...

: 26 ธ.ค. 65     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย (นิติกร)

..............................

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

โทร 02-590-1881 ในวัน-เวลา ราชการ