ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธการแพทยสภา (เลขานุการ)...

: 26 ธ.ค. 65     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธการแพทยสภา (เลขานุการ)

.............................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

โทร.02-590-1888 ในวัน-เวลา ราชการ