ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Bangkok International Neonatology Symposium 2023...

: 26 ธ.ค. 65     : แพทยสภา


คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เรื่อง Bangkok International Neonatology Symposium

2023

ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพฯ

...........................................อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (คลิก)

Bangkok International Neonatology Symposium 2023