ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 700

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 30 ก.ย. 65 นโยบายความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารมหิตลาธิเบศร
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 28 ก.ย. 65 เลขาธิการแพทยสภารับเรื่องร้องเรียนจาก เครือข่ายมูลนิธิเด็ก และ เยาวชน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 ก.ย. 65 แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 26 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 26 ก.ย. 65 ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 55 ปีแพทยสภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 ก.ย. 65 แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 ก.ย. 65 แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 14 ก.ย. 65 โครงการค่ายศาลยุติธรรม กับ แพทยสภา ครั้งที่1 (ยพ.1)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 ก.ย. 65 เปิดฝึกอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง New Version of WFME & Workplace-Based Assessment
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 11 ก.ย. 65 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 10 ก.ย. 65 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7-9 และคณะแพทย์อาสา  ร่วมพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 08 ก.ย. 65 ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 07 ก.ย. 65 ประกาศแพทยสภาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนิติกรในสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 28 ส.ค. 65 หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 26 ส.ค. 65 แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ “MDCU MED U MORE” นวัตกรรมองค์ความรู้ทางการแพทย์ ไร้ขีดจำกัด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 25 ส.ค. 65 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ศ.2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 17 ส.ค. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอบรมและสอบ)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 16 ส.ค. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันมหิตลาธิเบศร
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 15 ส.ค. 65 ประกาศแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายบริการงานทั่วไป

แสดงหน้า 1 ของ 35