ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 569

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 22 ม.ค. 64 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
 21 ม.ค. 64 แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์
 21 ม.ค. 64 แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัย วิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ และกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความต้องการของแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง
 16 ม.ค. 64 ผลการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566
 15 ม.ค. 64 เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" (ครั้งที่ 2)
 12 ม.ค. 64 แพทยสภา และแพทยสมาคมฯ ร่วมส่งกำลังใจให้ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19
 04 ม.ค. 64 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนิติกร แพทยสภา)
 25 ธ.ค. 63 ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
 24 ธ.ค. 63 ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมายแพทยสภา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องที่แพทย์ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก
 24 ธ.ค. 63 14 กค. 2563 :: ประกาศแพทยสภา เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
 23 ธ.ค. 63 แพทยสภาขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชม Live บรรยายพิเศษ เรื่อง "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" 
 23 ธ.ค. 63 ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย แพทยสภา จัดอบรม "แนวทางปฏิบัติของพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาล"
 19 ธ.ค. 63 ประกาศฯ ที่ ๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 18 ธ.ค. 63 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 17 ธ.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม ส่งท้ายปี 2563
 27 พ.ย 63 แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยต่าง ๆ จัดสัมมนา เรื่องถอดบทเรียนสอบบอร์ด Online วิถีใหม่ในช่วง COVID-19
 27 พ.ย 63 แพทยสภาร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
 25 พ.ย 63 สัมมนา “Safe practice: Situation & Concerns” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
 23 พ.ย 63 กำหนดการรับสมัครแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. 2564
 02 พ.ย 63 แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการจีโมนิกส์ ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางจัดทำหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetics Counselor)

แสดงหน้า 1 ของ 29