ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 627

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 27 พ.ย 64 แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 25 พ.ย 64 แพทยสภาขอเชิญทุกท่านรับชมกิจกรรม "วันแพทย์" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2HD
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 พ.ย 64 ประชุมเตรียมงาน "วันแพทย์" ทาง สถานีโทรทัศน์​NBT โดย แพทยสมาคม แพทยสภา และ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงานขึ้น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 พ.ย 64 พิธีมอบรางวัล กุมารแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564 เนื่องในวาระที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งครบรอบ 60 ปี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 09 พ.ย 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฏหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 08 พ.ย 64 ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ ครั้งที่ 2 /2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 12 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 11 ต.ค. 64 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยื่นหนังสือส่งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ต.ค. 64 ประชุม คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน (AJCCM) ครั้งที่ 29
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ต.ค. 64 แพทยสภาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปีแพทยสภา
 23 ก.ย. 64 รพ.อุดรธานี ร่วมกับแพทยสภา และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 23 ก.ย. 64 แพทยสภาร่วมกับสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพทางใจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 31 ส.ค. 64 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 26 ส.ค. 64 แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 "Post COVID and mental care"
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 ส.ค. 64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่4 Post COVID and mental care
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 ส.ค. 64 แพทยสภาเปิดลงทะเบียน รับวัคซีน Pfizer (รอบสุดท้าย) ผ่าน MD eService “รอบที่ 4” 2 วันสุดท้าย!!
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 ส.ค. 64 ประกาศ เรื่อง กรณีวัคซีนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 ส.ค. 64 ข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับคุณหมอ เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz C 220 d AMG Dynamic ได้ง่ายๆ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 17 ส.ค. 64 แพทย์ที่ประสงค์ จองฉีด Pfizer เพิ่มเติม (รอบ 3) สามารถลงทะเบียนจองวัคซีน ได้ ที่ MD E-Sevice วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 ก.ค. 64 แพทยสภาและสำนักงานอัยการสูงสุดลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แสดงหน้า 1 ของ 32