ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 470

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 02 เม.ย. 63 รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฎิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และ จำนวนแพทย์ที่อนุมัติ ประจำปี พศ 2563
 31 มี.ค. 63 แพทยสภา ประชุมสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19
 27 มี.ค. 63 แพทยสภาออกแนวปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 23 มี.ค. 63 งดการให้บริการทำบัตร MDCARD ด้วยตนเอง ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 22 มี.ค. 63 ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ประกาศเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
 20 มี.ค. 63 ประกาศแพทยสภา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
 18 มี.ค. 63 แถลงข่าว สนับสนุนส่งกำลังใจให้ นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19
 18 มี.ค. 63 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๖ /๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒
 18 มี.ค. 63 ผลการนับคะแนนโครงการนำร่องการเลือกตั้งออนไลน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 17 มี.ค. 63 แถลงข่าวโครงการ "มอบแอลกอฮอล์-หน้ากากอนามัย ต้านภัยโควิด"
 16 มี.ค. 63 ประกาศการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2563
 12 มี.ค. 63 ประกาศ การรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
 27 ก.พ. 63 "แพทยสภา ศิริราช" เรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
 26 ก.พ. 63 COVID19-เมื่อท่านกลับจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า มีการระบาดของโรค COVID-19 แล้ว และ ให้ท่านกักกันตนเองไว้ที่บ้าน ท่านจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง?
 14 ก.พ. 63 ประกาศแพทยสภาจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อเสนอแนะสำหรับเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญบริเวณศูนย์การค้าและพื้นที่ภายในจังหวัดนครราชสีมา
 06 ก.พ. 63 แถลงข่าว แพทยสภา  ศิริราช  อย. ชี้แจงกรณีคณบดีศิริราชถูกแอบอ้างชื่อในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มลดน้ำหนัก  เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อมาบริโภค อาจอันตรายถึงชีวิต
 28 ม.ค. 63 แพทยสภาจะทำการจำลองการเลือกตั้ง เพื่อรองรับระบบเลือกตั้ง Online แพทย์ที่มี Pin Code แล้ว ร่วม Vote สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศไทย 5 จังหวัด
 24 ม.ค. 63 ขอความร่วมมือแพทย์สร้าง Pin Code ส่วนตัว
 21 ม.ค. 63 ประกาศแพทยสภา เรื่อง การใช้ยาฉีด ไดโคลฟีแนค (Diclofenac)
 08 ม.ค. 63 ประกาศจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยกาศึกษา คันคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒

แสดงหน้า 1 ของ 24