ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 432

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 10 มิ.ย. 62 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล
 24 พ.ค. 62 แพทยสภาบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
 24 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
 23 พ.ค. 62 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ ศ.น.พ.
 16 พ.ค. 62 แพทยสภา ปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,150 คน ก่อนลงไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
 14 พ.ค. 62 ยินดีต้อนรับหมอใหม่2562 :: คำกล่าวต้อนรับ และข้อมูลเฉพาะหมอใหม่ 2562
 13 พ.ค. 62 ชาวเพชรบุรีปลื้มใจ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ตรวจรักษาคัดกรองคนไข้กว่า 30,000 ราย
 08 พ.ค. 62 โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 07 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2562 รอบ 2
 29 เม.ย. 62 การแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
 25 เม.ย. 62 แถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 22 เม.ย. 62 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางแก้ไข” วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 22 เม.ย. 62 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 13 เม.ย. 62 สุขสันต์วันมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒
 11 เม.ย. 62 บรรยากาศ พิธีมหาสงกรานต์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการแพทยสภา ร่วมรดน้ำขอพร...
 01 เม.ย. 62 สารจากนายกแพทยสภา
 19 มี.ค. 62 ประกาศ การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สำหรับปี ๒๕๖๒
 08 มี.ค. 62 ประกาศเพิ่มจำนวนการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562
 01 มี.ค. 62 ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ.2555
 25 ก.พ. 62 การประชุมเสวนาเรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย” Patient and Personnel Safety Policy (2P Safety) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น.

แสดงหน้า 1 ของ 22