ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 804

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 24 ก.ย. 66 แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 ก.ย. 66 แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 14 ก.ย. 66 คณะกรรมการแพทยสภา ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษ แพทยสภา พร้อมร่วมประชุมกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 10/2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 ก.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 107-4/2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 ก.ย. 66 แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 11 ก.ย. 66 ประชาสัมพันธ์งานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 04 ก.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 04 ก.ย. 66 แพทยสภา ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 04 ก.ย. 66 แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 01 ก.ย. 66 แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 01 ก.ย. 66 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) แพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตร ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 22 ส.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 21 ส.ค. 66 การตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 20 ส.ค. 66 โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 16 ส.ค. 66 "หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่น 9 (ปธพ.9) เป็นแกนนำ ปธพ.รุ่น1-10 ออกหน่วยโครงการ ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จ.สิงห์บุรี "
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15 ส.ค. 66 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปอพ. 2)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 09 ส.ค. 66 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2567
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ส.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 09 ส.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 ส.ค. 66 แพทยสภาเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แสดงหน้า 1 ของ 41

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต