ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 772

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 09 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 03 มี.ค. 66 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ขอเชิญชวนแพทย์จากทุกสังกัด ร่วมประชาพิจารณ์เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25xx ผ่านเว็บไซต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 21 ก.พ. 66 ประกาศ การรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 16 ก.พ. 66 แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 4 Workshop Day 1: New version WFME Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 ก.พ. 66 การอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 03 ก.พ. 66 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะวิชาสมัครขอรับทุนฝึกอบรม พร้อมสนับสนุนค่าครองชีพในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูงสำหรับวัยแอ็คทีฟซิลเวอร์ (Care Angel Program)
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 02 ก.พ. 66 แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566 - 2568
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 26 ม.ค. 66 แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม ครั้งที่ 3 Workshop Day 1: New version WFME Workshop Day 2: Workplace - based assessment & Non-technical skills
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 19 ม.ค. 66 การอบรม Workshops สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม วันที่ 24 -25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 19 ม.ค. 66 ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดของโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 ม.ค. 66 ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2566-2568 ที่ 3/2566 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 11 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 1/2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 10 ม.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ปิดทำการ วันที่ 13 มกราคม 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 10 ม.ค. 66 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2566 โดย กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ม.ค. 66 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาและหัตถการที่เหมาะสมสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้โรงพยาบาลชุมชน (ระยะไม่เกิน 1 ปี)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 ม.ค. 66 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 7
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 05 ม.ค. 66 แพทยสภา จับมือ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวแอปฯ “MD eConnect” เชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลต่อยอดบริการแพทย์ทั่วประเทศ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 05 ม.ค. 66 ขอเชิญชวนแพทย์ ทุกท่าน เข้าร่วมชมการเปิดตัว MD eConnect application
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 ธ.ค. 65 การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเวชศาสตร์จีโนมระหว่างไทย-จีน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 28 ธ.ค. 65 เตรียมพบกับการเปิดตัว Application MD eConnect สำหรับแพทย์ โดยแพทยสภา
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

แสดงหน้า 2 ของ 39

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต