ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 544

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 29 ก.ค. 63 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563
 28 ก.ค. 63 กำหนดการประชุมเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินสถานพยาบาล" (ครั้งที่ 2)
 23 ก.ค. 63 ประกาศแพทยสภา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) และคลินิกออนไลน์
 23 ก.ค. 63 แพทยสภา และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความห่วงใย จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาล
 23 ก.ค. 63 ขั้นตอนการทำ MD Card ในกรณีที่ท่านมาที่แพทยสภา
 20 ก.ค. 63 แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยา Zontrixone เลขทะเบียน 1C 186/54 รุ่นการผลิต 1910131 และ 2001130 โดยสมัครใจ
 20 ก.ค. 63 แจ้งเตือนเฝ้าระวังและระงับการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Zontrixone เลขทะเบียน 1C 186/54 ทุกรุ่นการผลิต
 20 ก.ค. 63 แจ้งเตือนภัยการเรียกเก็บคืนยา Normal saline solution เลขทะเบียน 1A 1721/30 รุ่นการผลิต 065007 จากท้องตลาด
 16 ก.ค. 63 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 18/2563 เรื่อง กำหนดวันเริ่มฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563
 15 ก.ค. 63 ประกาศสำนักเลขาธิการแพทยสภา ที่ 17/2563 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฎิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม
 15 ก.ค. 63 ประกาศแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
 15 ก.ค. 63 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 16/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 2
 08 ก.ค. 63 Privileges for Doctor & Medical Staff ให้ฮีโร่ได้พักผ่อนสุขใจกับสิทธิพิเศษกว่าใคร แทนการขอบคุณจากใจพวกเรา
 08 ก.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบใบรับรองแพทย์ ในการรับรองสติสัมปชัญญะของผู้ป่วย ครั้งที่ 2-2563
 08 ก.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด
 02 ก.ค. 63 แถลงข่าว ชี้แจงถึงประกาศแพทยสภาที่ 50/2563 เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
 02 ก.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 02 ก.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะและบริจาคอวัยวะ
 29 มิ.ย. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ
 26 มิ.ย. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภา ร่วมกับผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน

แสดงหน้า 2 ของ 28