ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 544

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 18 พ.ค. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ
 15 พ.ค. 63 ประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ระบบ online
 12 พ.ค. 63 ประกาศ การรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
 08 พ.ค. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ
 08 พ.ค. 63 ประกาศแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
 07 พ.ค. 63 ประกาศฯ ที่ 12/2563 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฎิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 2
 01 พ.ค. 63 11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"
 27 เม.ย. 63 ผู้บริหาร บริษัท วัตสัน ฟอร์เซ็ทจากัด มอบที่เปิดประตูด้วยเท้าให้กับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ แพทยสภา
 24 เม.ย. 63 ถอดบทเรียนแดนมังกร” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ COVID-19 ระหว่างแพทย์ จีน-ไทย โดยแพทยสภา ครั้งแรก ทางช่อง 9 MCOT HD
 22 เม.ย. 63 ชวนสมัครแพทย์อาสาแพทยสภา ในโครงการ “แพทย์อาสาแพทยสภา Fight COVID”
 20 เม.ย. 63 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 15 เม.ย. 63 ประกาศ การตรวจผู้ป่วยรายยาว (Long Case Examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
 13 เม.ย. 63 ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ
 02 เม.ย. 63 นโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
 02 เม.ย. 63 รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฎิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และ จำนวนแพทย์ที่อนุมัติ ประจำปี พศ 2563
 31 มี.ค. 63 แพทยสภา ประชุมสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19
 27 มี.ค. 63 แพทยสภาออกแนวปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 23 มี.ค. 63 งดการให้บริการทำบัตร MDCARD ด้วยตนเอง ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 22 มี.ค. 63 ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ประกาศเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
 20 มี.ค. 63 ประกาศแพทยสภา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

แสดงหน้า 4 ของ 28