ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 772

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 20 พ.ย 65 แพทยสภาขอแสดงความยินดี กับแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 พ.ย 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 16 พ.ย 65 ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 14 พ.ย 65 สำนักเลขาธิการแพทยสภาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 02 พ.ย 65 การคัดเลือกเพื่อบรรจุแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 01 พ.ย 65 หน่วยงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยสภา ประเทศศรีลังกา เข้าพบกรรมการแพทยสภา และ คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ แพทยสภา
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 01 พ.ย 65 ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาผู้ที่แสดงความจำนงแล้ว ร่วมลงคะแนน E-vote เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566 - 2568
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 ต.ค. 65 กิจกรรมวางพวงมาลาและเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 14 ต.ค. 65 แพทยสภาจัดประชุมวิชาการโครงการ “ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 5 ตอน “ทำอย่างไรดีเมื่อแพทย์โดนฟ้อง” และ “practical point in drug allergy for physicians”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 11 ต.ค. 65 แพทยสภาขอเชิญร่วมรับชมการบรรยาย โครงการ “ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 5/2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 07 ต.ค. 65 แนวทางการให้บริการตรวจพิสูจน์ความเร็วยานพาหนะ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 06 ต.ค. 65 แถลงการณ์แพทยสภา กรณีเกิดเหตุกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 05 ต.ค. 65 พิธีกล่าวคำเชิดชูเกียรติแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 05 ต.ค. 65 พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 05 ต.ค. 65 แพทยสภาจัดประชุมวิชาการวิจัย เนื่องในโอกาสครบ 55 ปี แพทยสภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 05 ต.ค. 65 แพทยสภาทำบุญครบรอบขึ้นสู่ปีที่ 55
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 ก.ย. 65 นโยบายความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารมหิตลาธิเบศร
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 28 ก.ย. 65 เลขาธิการแพทยสภารับเรื่องร้องเรียนจาก เครือข่ายมูลนิธิเด็ก และ เยาวชน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 ก.ย. 65 แพทยสภาจัดอบรม Workshop สำหรับผู้ตรวจประเมินหลักแผนงานฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 26 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

แสดงหน้า 4 ของ 39

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต