ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 900

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 31 ม.ค. 67 ข่าวประชาสัมพันธ์ กสพท. จัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 22 ม.ค. 67 สรุปรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถกระบะ บริเวณเนิน บ้านหนองผักแว่น ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 22 มิถุนายน 2566) โดย ทีมแพทย์เวชศาสตร์การจราจร สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 22 ม.ค. 67 ประกาศ การรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 ม.ค. 67 แพทยสภาขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 17 ม.ค. 67 แพทยสภา ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเลขาธิการ สนง.ศาลยุติธรรม และนายกแพทยสภาร่วมลงนาม
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 11 ม.ค. 67 ทำบุญอาคารมหิตลาธิเบศร เนื่องในวาระปีใหม่ 2567
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 26 ธ.ค. 66 สมทบทุนศูนย์ส่งเสริมการวิจัย ของแพทยสภา
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 21 ธ.ค. 66 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 (ปธพ.Executive : ปธพ.X) กิจกรรมวางพวงมาลาและเปิดหลักสูตร ปธพ.Executive : ปธพ.X และ ปนพ.1
 21 ธ.ค. 66 แพทยสภา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 20 ธ.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งงานทะเบียน
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 20 ธ.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งธุรการและเลขานุการ
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 19 ธ.ค. 66 แพทยสภาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2566
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 18 ธ.ค. 66 ประกาศเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ แพทยสภาขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ/เอกชน /องค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานทางการแพทย์ เสนอชื่อแพทย์ เพื่อพิจารณาสรรหาเป็นแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2567
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 28 พ.ย 66 แพทยสภา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 27 พ.ย 66 แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ย 66 ขอเชิญรับชม รายการพิเศษ เนื่องในวันแพทย์ 27 พฤศจิกายน 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ย 66 สารจากนายกแพทยสภา เนื่องในโอกาสวันแพทย์ ปี ๒๕๖๖
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ย 66 คติธรรม เนื่องในวันแพทย์ไทย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 พ.ย 66 แพทยสภา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรแพทยสภา ด้วยหลักสูตรชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 พ.ย 66 แพทยสภาจัดการประชุมวิชาการชวนหมอรู้ ครั้งที่ 2/2566 “โฆษณาที่เกี่ยวข้องการแพทย์อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย”
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

แสดงหน้า 4 ของ 45

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต