ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 673

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 25 ส.ค. 64 แบบสำรวจความเห็นสมาชิกแพทยสภาเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศแพทยสภา เรื่อง แนวทางการให้ยาสงบประสาท (Sedative Drug) ของแพทย์ ในการทำหัตถการเกี่ยวกับการเสริมสวย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 24 ส.ค. 64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่4 Post COVID and mental care
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 ส.ค. 64 แพทยสภาเปิดลงทะเบียน รับวัคซีน Pfizer (รอบสุดท้าย) ผ่าน MD eService “รอบที่ 4” 2 วันสุดท้าย!!
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 ส.ค. 64 ประกาศ เรื่อง กรณีวัคซีนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 ส.ค. 64 ข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับคุณหมอ เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz C 220 d AMG Dynamic ได้ง่ายๆ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 17 ส.ค. 64 แพทย์ที่ประสงค์ จองฉีด Pfizer เพิ่มเติม (รอบ 3) สามารถลงทะเบียนจองวัคซีน ได้ ที่ MD E-Sevice วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 ก.ค. 64 แพทยสภาและสำนักงานอัยการสูงสุดลงนามเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 ก.ค. 64 ขยายเวลาสำรวจ การฉีดวัคซีน COVID-19 ของสมาชิกแพทยสภา วันนี้ - 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 ก.ค. 64 ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ส่งแบบสำรวจผ่าน MD e-service ความต้องการได้รับวัคซีนเข็ม 3 วันนี้ - 30 ก.ค.64
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 ก.ค. 64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่3 Practical for COVID-19 Management
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15 ก.ค. 64 แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 2 Practical for COVID-19 Management
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 14 ก.ค. 64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 2 Practical for COVID-19 Management
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 01 ก.ค. 64 แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่1 Practical for COVID-19 Management
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 30 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 1 Practical for COVID-19 Management
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 มิ.ย. 64 การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 24 มิ.ย. 64 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 15 มิ.ย. 64 การประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ ของประชาคมอาเซียน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 10 มิ.ย. 64 การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 มิ.ย. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 07 มิ.ย. 64 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

แสดงหน้า 4 ของ 34