ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 432

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 21 ก.ย. 61 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1
 21 ก.ย. 61 ประกาศแพทยสภา เรื่อง การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2562
 19 ก.ย. 61 กำหนดการงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องประชุมพัชรกิตติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ
 19 ก.ย. 61 กำหนดการงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561
 19 ก.ย. 61 ประกาศ รับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562
 18 ก.ย. 61 9 ต.ค. แพทยสภาจัดงานครบรอบ 50 ปี ภายใต้แนวคิด "Trust" แพทยสภา ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แพทย์กับประชาชน
 12 ก.ย. 61 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย แจ้งเตือนให้ระวังการโฆษณา "ยารักษาการสูญเสียการได้ยิน" รวมทั้งการแอบอ้างความเป็นแพทย์เพื่อการโฆษณา
 04 ก.ย. 61 ประกาศแพทยสภา ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 30 ส.ค. 61 อนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564 ขอขอบคุณที่สมาชิกให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการ update ที่อยู่ออนไลน์
 24 ส.ค. 61 แพทยสภาเชิญชวนสมาชิกอัพเดทข้อมูลเพื่อติดตามข่าวสารแพทยสภา
 21 ส.ค. 61 สารจากนายกแพทยสภา
 17 ส.ค. 61 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
 10 ส.ค. 61 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 06 ส.ค. 61 แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิตและกรมควบคุมโรค ร่วมกับ 5องค์กรวิชาชีพสื่อ จัดโครงการตรวจสุขภาพและการเสวนาหัวข้อ "ถอดบทเรียนสุขภาพจากการลงพื้นที่ทำข่าวกรณีถ้ำหลวง"
 03 ส.ค. 61 ประชาสัมพันธ์จาก ศ.น.พ. เรื่องสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ. 2561 – 2564
 01 ส.ค. 61 แพทยสภาพบท่านทูตลาว
 01 ส.ค. 61 ติดตาม #DoctorSeries การ์ตูน 50 ปีแพทยสภา จากเค้าโครงเรื่องจริงที่คนไม่รู้...
 30 ก.ค. 61 โครงการแพทย์อาสาแพทยสภา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ขอขอบพระคุณ ทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 27 ก.ค. 61 ลงทะเบียน แพทย์อาสา ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 26 ก.ค. 61 แพทยสภา ขอเรียนเชิญแพทย์ไทย เข้าร่วม "โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว"

แสดงหน้า 4 ของ 22