ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 441

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 12 ต.ค. 61 แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาท่านใหม่
 12 ต.ค. 61 ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564
 10 ต.ค. 61 เรียนเชิญกรรมการแพทยสภา/อนุกรรมการแพทยสภา ทำบุญครบรอบ 50 ปีแพทยสภา
 10 ต.ค. 61 แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี พุทธศักราช 2561
 08 ต.ค. 61 ประกาศ แพทยสภาจะหยุดทำการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561
 28 ก.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ
 28 ก.ย. 61 ประกาศแพทยสภา เรื่อง แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา (Outstanding Achievement Doctor)
 25 ก.ย. 61 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562
 21 ก.ย. 61 รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564 และรายละเอียดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
 21 ก.ย. 61 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1
 21 ก.ย. 61 ประกาศแพทยสภา เรื่อง การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2562
 19 ก.ย. 61 กำหนดการงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องประชุมพัชรกิตติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ
 19 ก.ย. 61 กำหนดการงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561
 19 ก.ย. 61 ประกาศ รับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562
 18 ก.ย. 61 9 ต.ค. แพทยสภาจัดงานครบรอบ 50 ปี ภายใต้แนวคิด "Trust" แพทยสภา ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แพทย์กับประชาชน
 12 ก.ย. 61 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย แจ้งเตือนให้ระวังการโฆษณา "ยารักษาการสูญเสียการได้ยิน" รวมทั้งการแอบอ้างความเป็นแพทย์เพื่อการโฆษณา
 04 ก.ย. 61 ประกาศแพทยสภา ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 30 ส.ค. 61 อนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564 ขอขอบคุณที่สมาชิกให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการ update ที่อยู่ออนไลน์
 24 ส.ค. 61 แพทยสภาเชิญชวนสมาชิกอัพเดทข้อมูลเพื่อติดตามข่าวสารแพทยสภา
 21 ส.ค. 61 สารจากนายกแพทยสภา

แสดงหน้า 4 ของ 23