ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ PM 2.5 จากราชวิทยาลัยต่าง ๆ

: 28 มี.ค. 66     : แพทยสภา


รายละเอียด ดาวน์โหลด/อื่นๆ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
การปฏิบัติตัวของประชาชนในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5 Download
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
แถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย เรื่อง มลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 Download
PM 2.5 (ฝุ่นจิ๋ว) Go to website


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต