แพทย์อาสาแพทยสภา

ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว


ตามที่ เกิดภัยพิบัติเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว นั้น เป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหาย บาดเจ็บ พิการ และสูญเสียชีวิตของประชาชนของ สปป.ลาว จำนวนมาก

นายกแพทยสภาจึงได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาจัดตั้ง "โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว" ขึ้นในวันที่ 26 กค.2561

โดยถึงแม้ว่า ขณะนี้ (26 กค.2561)ทาง สปป.ลาว จะยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จากหน่วยแพทย์ จากประเทศไทย หรือ กระทรวงสาธารณสุขก็ตาม แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เมื่อทาง สปป.ลาว หรือกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ แจ้งมาทางแพทยสภา

ทางโครงการ จึงได้ขอเปิดรับสมัครแพทย์อาสา ที่ประสงค์อาสาออกหน่วยช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า ซึ่งแบ่งพื้นที่การเข้าช่วยเหลือ ออกเป็น
1.จ.อุบลราชธานี เพราะเป็นจังหวัดที่ติดกับสถานที่เกิดเหตุ
2.ที่ ในพื้นที่ ฝั่งสปป.ลาว
3.ได้ทั้งสองแบบ

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ขั้นที่ 1.ให้แพทย์ขึ้นทะเบียนแพทย์จิตอาสา โดยกรอกผ่านเว็ปแพทย์อาสา และติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ โดยแพทยสภาจะเรียนแจ้งเป็นระยะ ๆ ในห้องนี้และห้องline แพทย์อาสา
  • ขั้นที่ 2.รอความต้องการ จากกระทรวงสาธารณสุข หรือจาก สปป.ลาว ที่แจ้งขอสนับสนุนมาที่แพทยสภา ทั้ง ประเภท จำนวน ช่วงเวลา และสถานที่ คือที่อุบลราชธานี หรือที่ฝั่งสปป.ลาว *ซึ่งอาจมีหรือไม่ก็ได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์
  • ขั้นที่ 3 ทางโครงการจะแจ้งเวลาและวันให้ แพทย์อาสาเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนไว้ และตรงคุณสมบัติ เลือกอีกครั้งหนึ่งตามความสะดวกผ่านเว็บแพทย์อาสา ทั้งนี้จะต้องเดินทางเข้าปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน
  • ขั้นที่ 4 การประสานงาน การเดินทางต่างๆ ทีมสต๊าฟของแพทยสภา จะประสานโดยตรงกับท่าน ที่ได้รับคัดเลือกแต่ละรายเพื่อยืนยัน ใช้ระบบเดียวกับแพทย์อาสาเนปาล ท่านจะต้องมีพาสปอร์ต และ MD Card ที่ไม่หมดอายุ พร้อมเดินทาง (หากหมดอายุต้องรีบต่อก่อน)

ถึงแม้ว่าครั้งนี้ จะมีหรือไม่มีการลงพื้นที่ก็ตาม ทางแพทยสภาขออนุโมทนาและขอขอบพระคุณแพทย์จิตอาสาทุกท่าน ที่ได้ร่วมแสดงความตั้งใจ ลงทะเบียนในครั้งนี้ และจะขอมอบเกียรติบัตรให้ทุกท่านเมื่อจบ ภารกิจเพื่อแทนความขอบคุณ

โครงการแพทย์อาสาแพทยสภา 26 กค.2561


30 ก.ค. 61 : โครงการแพทย์อาสาแพทยสภา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ขอขอบพระคุณ ทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านต่อ


ลงทะเบียน