ประกาศจากแพทยสภา

30 มิถุนายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2565


24 มิถุนายน 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ประกาศที่ 46/2565 เรื่อง แนวทางการทำรายงานการผ่าศพทางนิติเวช


23 มิถุนายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ เรื่อง โรงพยาบาสสมุทรปราการ ขอรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒


14 มิถุนายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1


14 มิถุนายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2


27 พฤษภาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 10/2565 เรื่อง การศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายของสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบออนไลน์


25 พฤษภาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 9/2565 เรื่อง ความเสี่ยงจากการไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ


5 พฤษภาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว.3 ฉบับอนุสาขา และ มคว.3 ฉบับเปิดสถาบันฝึกอบรม


22 เมษายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสรรแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล (แพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ) ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ.2565


18 เมษายน 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565


16 มีนาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 8/2565 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม) และสาขาศัลยศาสตร์ (สอบแก้ตัว)


14 มีนาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม 2565 รอบที่ 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 01 ก.ค. 65

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ 1 ตำแหน่ง...  Read more

Card image cap

: 24 มิ.ย. 65

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร...  Read more

Card image cap

: 24 มิ.ย. 65

คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา วาระ 2564-2566 เข้าเยี่ยมเยียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...  Read more

Card image cap

: 15 มิ.ย. 65

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง...  Read more

Card image cap

: 15 มิ.ย. 65

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ The Better Health Programme กำหนดจัด e-journal workshop...  Read more

Card image cap

: 14 มิ.ย. 65

เชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งออนไลน์กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568...  Read more

Card image cap

: 06 มิ.ย. 65

ประกาศแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568...  Read more

Card image cap

: 31 พ.ค. 65

แพทยสภาจัด “ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 2 การบรรยาย PDPA  (Personal Data Protection Act)  ทางการแพทย์ ครั้งที่ 5...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ค. 65

แพทยสภาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจและไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม...  Read more

Card image cap

: 26 พ.ค. 65

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา มอบอุปกรณ์การเรียน/หน้ากากอนามัย และเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กกำพร้า/เด็กด้อยโอกาส...  Read more

Card image cap

: 24 พ.ค. 65

แพทยสภา เตรียมความพร้อม PDPA จัดประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย...  Read more

Card image cap

: 22 พ.ค. 65

แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US