ประกาศจากแพทยสภา

5 พฤษภาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว.3 ฉบับอนุสาขา และ มคว.3 ฉบับเปิดสถาบันฝึกอบรม


22 เมษายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสรรแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล (แพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ) ไปปฏบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ.2565


18 เมษายน 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565


16 มีนาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 8/2565 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม) และสาขาศัลยศาสตร์ (สอบแก้ตัว)


14 มีนาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม 2565 รอบที่ 2


8 มีนาคม 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขอเข้ารับบริจาคเลือด ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช


22 กุมภาพันธ์ 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 (เป็นกรณีพิเศษ)


18 กุมภาพันธ์ 65    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการวางแผนดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai standards for advance care planning) พ.ศ.2565


14 กุมภาพันธ์ 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)


10 กุมภาพันธ์ 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ประกาศแพทยสภา ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง คำแนะนำการบันทึกข้อมูลการทำหัตถการและการผ่าตัด


7 กุมภาพันธ์ 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๕


7 กุมภาพันธ์ 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๖๕เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 12 พ.ค. 65

ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 2565  Read more

Card image cap

: 10 พ.ค. 65

จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...  Read more

Card image cap

: 10 พ.ค. 65

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 200 รูป และถวายผ้าห่มพระปฐมเจดีย์  Read more

Card image cap

: 10 พ.ค. 65

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ จัดคลินิกเฉพาะทางตรวจโรค 14 คลินิก...  Read more

Card image cap

: 10 พ.ค. 65

คณะแพทย์ถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่ 4...  Read more

Card image cap

: 10 พ.ค. 65

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่คนพิการ ได้แก่ รถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ...  Read more

Card image cap

: 05 พ.ค. 65

ประกาศ การรับสมัครขอทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)...  Read more

Card image cap

: 08 เม.ย. 65

แพทยสภาเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลหัวหิน  Read more

Card image cap

: 25 มี.ค. 65

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง...  Read more

Card image cap

: 12 มี.ค. 65

ตรวจสุขภาพประจำปี 2565  Read more

Card image cap

: 07 มี.ค. 65

สธ.ร่วม 4 สภาวิชาชีพสุขภาพ พัฒนา “หมอพร้อม” สู่ Digital Health Platform ของประเทศ​...  Read more

Card image cap

: 22 ก.พ. 65

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอบรมและสอบฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US