ประกาศจากแพทยสภา

11 พฤษภาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2566


18 เมษายน 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 10/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566


16 มีนาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๒


14 มีนาคม 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 7/2566 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.2566


22 กุมภาพันธ์ 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๕


20 กุมภาพันธ์ 66    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แนวทางการจัดทำเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตร ๑ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖


2 กุมภาพันธ์ 66    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศแพทยสภาที่ 10/2566 เรื่องกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568


21 ธันวาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1


9 ธันวาคม 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม


9 ธันวาคม 65    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2565


9 ธันวาคม 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 100/2565 ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566


30 พฤศจิกายน 65    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

หลักเกณฑ์การรับพิจารณากรณีแพทย์ชาวต่างชาติยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 30 พ.ค. 66

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี...  Read more

Card image cap

: 30 พ.ค. 66

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย...  Read more

Card image cap

: 29 พ.ค. 66

แพทยสภาร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประชุมหารือเกี่ยวกับการคำนวณและวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู...  Read more

Card image cap

: 22 พ.ค. 66

ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 "นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน"...  Read more

Card image cap

: 19 พ.ค. 66

คณาจารย์จาก Faculty of Medicine, Poznan University of Medical Science (PUMS): Poland และMedical University of Lublin, II Faculty of Medicine with English language Division, Poland เข้าพบคณะอนุกรรมการพ...  Read more

Card image cap

: 18 พ.ค. 66

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับ บุคลากร ในศาลอุทธรณ์ภาค 1...  Read more

Card image cap

: 17 พ.ค. 66

แพทยสภาจัดโครงการชวนหมอรู้ครั้งที่ 1/2566 ต้อนรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2566...  Read more

Card image cap

: 15 พ.ค. 66

แพทยสภาจัดอบรม Workshop การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน...  Read more

Card image cap

: 12 พ.ค. 66

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกแพทยสภาตอบแบบสอบถามออนไลน์...  Read more

Card image cap

: 08 พ.ค. 66

การแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566”...  Read more

Card image cap

: 03 พ.ค. 66

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร...  Read more

Card image cap

: 02 พ.ค. 66

ตามที่สมาชิกได้ร่วมกิจกรรม download application MD eConnect จำนวนสิทธิ์โค้ดส่วนลด LAZADA ครบแล้ว แพทยสภาขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจมา ณ โอกาสนี้...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร

55 ปีแพทยสภา

วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

 

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต