ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 08 ก.ค. 63

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบใบรับรองแพทย์ ในการรับรองสติสัมปชัญญะของผู้ป่วย ครั้งที่ 2-2563...  Read more

Card image cap

: 08 ก.ค. 63

Privileges for Doctor & Medical Staff ให้ฮีโร่ได้พักผ่อนสุขใจกับสิทธิพิเศษกว่าใคร แทนการขอบคุณจากใจพวกเรา...  Read more

Card image cap

: 02 ก.ค. 63

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะและบริจาคอวัยวะ...  Read more

Card image cap

: 02 ก.ค. 63

ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  Read more

Card image cap

: 02 ก.ค. 63

แถลงข่าว ชี้แจงถึงประกาศแพทยสภาที่ 50/2563 เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา...  Read more

Card image cap

: 29 มิ.ย. 63

ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ...  Read more

Card image cap

: 26 มิ.ย. 63

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรม...  Read more

Card image cap

: 26 มิ.ย. 63

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบใบรับรองแพทย์ ในการรับรองสติสัมปชัญญะของผู้ป่วย...  Read more

Card image cap

: 26 มิ.ย. 63

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของแพทยสภา ร่วมกับผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน...  Read more

Card image cap

: 25 มิ.ย. 63

ประกาศแพทยสภา ที่ 50/2563 เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย  Read more

Card image cap

: 24 มิ.ย. 63

แพทยสภาร่วมกับผู้แทนราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ข้อมูลด้านจีโนมิกส์ (Genomics)...  Read more

Card image cap

: 11 มิ.ย. 63

แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเตรียมอนุมัติ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในหลายสาขา ประจำเดือนมิถุนายน 2563...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US