ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 29 พ.ค. 63

การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566 สามารถทำได้ 2 วิธี ท่านสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง...  Read more

Card image cap

: 28 พ.ค. 63

ประกาศ เพิ่มจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปร...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ค. 63

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใ...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ค. 63

ประกาศศูนย์ประเมินฯ 12/2563 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 (รอบท...  Read more

Card image cap

: 27 พ.ค. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง มาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของการสอบเพื่อใบประกอบวิ...  Read more

Card image cap

: 22 พ.ค. 63

แพทยสภาย้ายสำนักงาน ไปที่ ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพซอยสาธารณสุข 8 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้...  Read more

Card image cap

: 22 พ.ค. 63

ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ...  Read more

Card image cap

: 18 พ.ค. 63

ผู้โชคดีร่วม VOTE กับแพทยสภารับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับภายในประเทศ...  Read more

Card image cap

: 15 พ.ค. 63

ประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ระบบ online...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US