ประกาศจากแพทยสภา

2 เมษายน 64    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 (2 เมษายน 2564)


2 เมษายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)


2 เมษายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)


31 มีนาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศแพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564


22 มีนาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการสำนักงานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)


19 มีนาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม 2564 รอบที่ 2


5 มีนาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2563 (5 มีนาคม 2564)


2 มีนาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศฯ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ


1 กุมภาพันธ์ 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา)


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 05 พ.ค. 64

แพทยสภาให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ...  Read more

Card image cap

: 29 เม.ย. 64

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด...  Read more

Card image cap

: 26 เม.ย. 64

“รู้แล้ว...อย่าเฉย” พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”...  Read more

Card image cap

: 16 เม.ย. 64

หนังสือรับสั่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี...  Read more

Card image cap

: 07 เม.ย. 64

ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564...  Read more

Card image cap

: 05 เม.ย. 64

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2564 ...  Read more

Card image cap

: 01 เม.ย. 64

การประชุมวิชาการ The Global Interprofessional Education Conference: GIPEC 2021 วันที่ 19,26 เมษายน และ 17 พ.ค.64  Read more

Card image cap

: 25 มี.ค. 64

แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 4)...  Read more

Card image cap

: 19 มี.ค. 64

จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ปี 2564 รอบที่ 2  Read more

Card image cap

: 08 มี.ค. 64

กลุ่ม​สถาบัน​แพทยศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​ รณรงค์​ให้สถาบันแพ​ทยศาสตร์​ทุกแห่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแพทย์​...  Read more

Card image cap

: 25 ก.พ. 64

แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง  "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 3 )...  Read more

Card image cap

: 24 ก.พ. 64

แพทยสมาคมฯ แพทยสภา ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ไทยประกันชีวิต มอบเงิน ๕ ล้านบาท แก่ครอบครัว "หมอปัญญา" แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคาม...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US