ประกาศจากแพทยสภา

15 กรกฎาคม 64    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

ประกาศจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19


8 กรกฎาคม 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศแพทยสภา ที่  ๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๑)


6 กรกฎาคม 64    ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

กฏหมายและข้อบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์


30 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)


22 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


19 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2


15 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2564


14 มิถุนายน 64    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศจากราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดโรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19


4 มิถุนายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หนังสือ Handbook of Infectious Disease


19 พฤษภาคม 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564


2 เมษายน 64    ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 (2 เมษายน 2564)


2 เมษายน 64    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)


ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

: 14 ก.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 2 Practical for COVID-19 Management...  Read more

Card image cap

: 01 ก.ค. 64

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่1 "Practical for COVID-19 Management"...  Read more

Card image cap

: 30 มิ.ย. 64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 1 Practical for COVID-19 Management...  Read more

Card image cap

: 28 มิ.ย. 64

การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online...  Read more

Card image cap

: 24 มิ.ย. 64

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 15 มิ.ย. 64

การประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ ของประชาคมอาเซียน  Read more

Card image cap

: 10 มิ.ย. 64

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน  Read more

Card image cap

: 07 มิ.ย. 64

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...  Read more

Card image cap

: 07 มิ.ย. 64

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2564...  Read more

Card image cap

: 02 มิ.ย. 64

แพทยสภาและแพทยสมาคม มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ในการสู้ภัยโควิด19...  Read more

Card image cap

: 02 มิ.ย. 64

ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2564...  Read more

Card image cap

: 18 พ.ค. 64

ขอเชิญเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)...  Read more

สื่อประชาสัมพันธ์

: 50 ปี แพทยสภา

: วีดีโอแนะนำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: โครงการหมอชวนวิ่ง


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US