แพทยสภารับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา โดยสถาบันมหิตลาธิเบศร และสภาเภสัชกรรม...

: 01 มี.ค. 67     : แพทยสภา


แพทยสภารับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แพทยสภา โดยสถาบันมหิตลาธิเบศร และสภาเภสัชกรรม
........................ทั้งนี้จำนวนการรับสมัครไม่เกิน 60 คน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoWynOPz_wWf-W4nEwi6MfPsCyRBhXh3w0ZOJ6lAdRoPOaZQ/viewform

หรือสแกน QR Code


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต