(โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) ประกาศรับสมัคร กรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2568 – 2570 จำนวน 34 ท่าน...

: 13 มิ.ย. 67     : แพทยสภา


(โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)
ประกาศรับสมัคร กรรมการแพทยสภา 
ในวาระ พ.ศ.2568 – 2570
จำนวน 34 ท่าน
...........ยื่นใบสมัคร

วันที่ 1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567  เวลา 8.30-16.30 น.

.

คุณสมบัติ

1. ผู้สมัครกรรมการแพทยสภา

• เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

• เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ

• เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิก

  https://tmc.or.th/Media/media-2024-05-20-02-39-29.pdf

• พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิกแพทยสภา ด้วยอักษรไทยสารบรรณหรืออักษรอังสนา ขนาดตัวอักษร  14 พอยต์ Angsana ไม่เกิน 15 บรรทัด

• พร้อมแนบรูปถ่ายสุภาพ หน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

• ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัคร (แฟลชไดรฟ์ หรือนำส่งมายัง E-mail: pr@tmc.or.th ภายในวันยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง)

.

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนส่งใบสมัคร ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ส่งสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาเท่านั้น

.

สอบถามรายละเอียด

โทร. 02-590-1888

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12

เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

วาระ พ.ศ.2568-2570 ที่ 2/2567 เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

คลิก https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/1200

►ดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิก  https://tmc.or.th/Media/media-2024-05-20-02-39-29.pdf

 

#เลือกตั้ง #กรรมการแพทยสภา #แพทยสภา


Attachment


: S__105414683Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต