แพทยสภา ขอเรียนเชิญแพทย์ไทย เข้าร่วม "โครงการแพทย์อาสา แพทยสภา ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว"...

: 26 ก.ค. 61     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


โดยถึงแม้ว่า ขณะนี้ (27 กค.2561)ทาง สปป.ลาว จะยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จากหน่วยแพทย์ จากประเทศไทย หรือ กระทรวงสาธารณสุขก็ตาม แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เมื่อทาง สปป.ลาว หรือกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ แจ้งมาทางแพทยสภา

ทางโครงการ จึงได้ขอเปิดรับสมัครแพทย์อาสา ที่ประสงค์อาสาออกหน่วยช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า ซึ่งแบ่งพื้นที่การเข้าช่วยเหลือ ออกเป็น
1. จ.อุบลราชธานี เพราะเป็นจังหวัดที่ติดกับสถานที่เกิดเหตุ
2. ที่ ในพื้นที่ ฝั่งสปป.ลาว
3. ได้ทั้งสองแบบ
ได้ที่ https://tmc.or.th/volunteer/

ถึงแม้ว่าครั้งนี้ จะมีหรือไม่มีการลงพื้นที่ก็ตาม ทางแพทยสภาขออนุโมทนาและขอขอบพระคุณแพทย์จิตอาสาทุกท่าน ที่ได้ร่วมแสดงความตั้งใจ ลงทะเบียนในครั้งนี้ และจะขอมอบเกียรติบัตรให้ทุกท่านเมื่อจบ ภารกิจเพื่อแทนความขอบคุณ


โครงการแพทย์อาสาแพทยสภา
27 กค. 2561