แพทยสภา ปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,150 คน ก่อนลงไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค...

: 16 พ.ค. 62     : แพทยสภา


วันนี้ ( 15 พฤษภาคม 2562) ที่ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ. นนทบุรี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในการเปิดอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ จำนวน 3,025 คน แบ่งเป็นแพทย์ จำนวน 2,150 คน ทันตแพทย์ 523 คน และเภสัชกร 352 คน เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องความรู้ ความเข้าใจภาระงานที่ต้องไปปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

พร้อมกันนี้ แพทยสภา นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พร้อมด้วย รศ. พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ของแพทยสภาด้วยความภูมิใจ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนจากอดีตที่เป็นนักศึกษาแพทย์ และจากนี้ไปจะต้องมีความรับผิดชอบในดูแลรักษาผู้ป่วย ต้องมีความตั้งใจใส่ใจ ใช้หลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม เป็นกฎเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพที่แพทย์ทุกคนต้องรับรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน

บทส่งท้าย แพทยสภาขอมอบสิ่งสำคัญให้แพทย์ใหม่ทุกคน คือ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่พระราชทานให้กับคณะกรรมการแพทย์ นำโดยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลว่า ขอให้แพทย์ทุกคนถือหลักการ "อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร"