ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรม...

: 26 มิ.ย. 63     : แพทยสภา


1.ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 1)

2.ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตำแหน่งนิติกร) รายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 2)

3.ใบสมัครงานฯ (เอกสารแนบ 3)