แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online โครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 "Post COVID and mental care"...

: 26 ส.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online 
โครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4
"Post COVID and mental care"

          วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50–14.50 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการในโครงการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 "Post COVID and mental care" ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา
          โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงความเป็นมาและบทบาทของแพทยสภากับ Covid-19 และการจัดโครงการชวนหมอรู้ ในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการทาง Online ครั้งที่ 4 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ ประกอบด้วย   รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง "Mechanism and pulmonary care in Post COVID infection", รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เรื่อง "Rehabilitation care in Post COVID infection", ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย "Mental care in COVID-19's patient and health care personal"  โดยมี นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างมั่นใจ

สมาชิกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่
https://tmc.or.th/covid19/covid19_for_medical.php

หรือทางเพจ  Facebookแพทยสภา
https://www.facebook.com/thaimedcouncil