ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 680

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 26 ม.ค. 65 แพทยสภาลงดูพื้นที่เกิดเหตุ กรณีอุบัติเหตุจราจร พร้อมบูรณาการร่วมกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 24 ม.ค. 65 แพทยสภาจัดหน่วยฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ  4 แก่สมาชิกแพทย์ โดยความร่วมมือจาก สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 ม.ค. 65 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับแพทยสภา จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รุ่นที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 ม.ค. 65 เลขาธิการแพทยสภายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหาช่องทางประสานแก้ไขปัญหาร่วมกันบน Cyber
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 18 ม.ค. 65 เลขาธิการแพทยสภาเข้าพบอธิบดีดีเอสไอ เพื่อยื่นหนังสือให้ช่วยตรวจสอบกรณี แก๊ง Call center
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 17 ม.ค. 65 ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 17 ม.ค. 65 เลขาธิการแพทยสภายื่นเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกแพทยสภาต่อ กสทช. กรณีถูกกลุ่ม call center มิจฉาชีพแอบอ้างและหลอกลวง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 17 ม.ค. 65 แพทยสภาเปิดลงทะเบียนให้สมาชิกแพทยสภา รับวัคซีน Pfizer (เข็ม 3 หรือ เข็ม 4)ได้ทาง MD eService ตั้งแต่วันนี้ - 20 ม.ค.65 (เวลา 17.00 น.)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 ม.ค. 65 ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) เข้าหารือแพทยสภา เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 10 ม.ค. 65 แพทยสภา จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แพทยสภา พ.ศ. 2565 –2568  ครั้งที่ 1/2564
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 05 ม.ค. 65 สารจากนายกแพทยสภา
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 14 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 28 พ.ย 64 แพทยสภา แพทยสมาคมฯ และ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันแพทย์ไทย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 พ.ย 64 แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 25 พ.ย 64 แพทยสภาขอเชิญทุกท่านรับชมกิจกรรม "วันแพทย์" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2HD
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 23 พ.ย 64 ประชุมเตรียมงาน "วันแพทย์" ทาง สถานีโทรทัศน์​NBT โดย แพทยสมาคม แพทยสภา และ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดงานขึ้น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12 พ.ย 64 พิธีมอบรางวัล กุมารแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564 เนื่องในวาระที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งครบรอบ 60 ปี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 09 พ.ย 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฏหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 08 พ.ย 64 ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ ครั้งที่ 2 /2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 12 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพของประชาคมอาเซียน (HSSWG) ครั้งที่ 51
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แสดงหน้า 3 ของ 34