ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 828

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 09 ส.ค. 66 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2567
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ส.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 09 ส.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 ส.ค. 66 แพทยสภาเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 27 ก.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 19/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 28 มิ.ย. 66 แพทยสภา โดยสถาบันมหิตลาธิเบศรร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA)  และ บริษัท ซิสโก้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Cybersecurity Essentials ภายใต้โครงการ Tech for Gov GenII เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity
 20 มิ.ย. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 มิ.ย. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 16 มิ.ย. 66 แพทยสภา ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สสจ.ปทุมธานี - สคบ. แถลงข่าวกรณีสถานพยาบาลเสริมจมูก จนคนไข้เสียชีวิต จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 15 มิ.ย. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมและสอบ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 มิ.ย. 66 แพทยสภาจัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ กรรมการแพทยสภา/อนุกรรมการจริยธรรม อนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวการพิจารณาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 15 มิ.ย. 66 สภากาชาดเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยตำแหน่ง นายแพทย์ 4-6 สถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 09 มิ.ย. 66 แพทยสภาเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันอานันทมหิดล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 08 มิ.ย. 66 แพทยสภาห่วงใยปัญหาการลาออก และขาดแคลนแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขโดยเร่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อดำเนินการ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 มิ.ย. 66 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยซานตง เข้าพบ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 มิ.ย. 66 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมหารือแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ในประเทศซูดาน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 30 พ.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 30 พ.ค. 66 ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 29 พ.ค. 66 แพทยสภาร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประชุมหารือเกี่ยวกับการคำนวณและวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนน
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 22 พ.ค. 66 ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 "นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน"
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

แสดงหน้า 3 ของ 42

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต