ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 432

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 27 พ.ย 61 แพทยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันสถาปณากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
 23 พ.ย 61 นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ผู้แทนแพทยสภารับเรื่องร้องเรียนจาก นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ในกรณีที่มีการกล่าวหาสูตินรีแพทย์ ที่จังหวัดนครสวรรค์
 22 พ.ย 61 กำหนดการ งานหมอชวนวิ่ง 25 พ.ย. 2561
 20 พ.ย 61 รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 ได้รับเชิญ จาก Shanghai Jiao Tong University ในฐานะ ผู้แทนจากแพทยสภา กล่าว Greeting Speech ใน Opening Remark
 13 พ.ย 61 แพทยสภาได้จัดการสัมมนาเรื่องพยานการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
 12 พ.ย 61 " แพทย์ซี่งติดต่อไม่ได้ทางไปรษณีย์ตามฐานข้อมูลของแพทยสภา " แพทยสภา ขอความร่วมมือจากเพื่อนแพทย์
 07 พ.ย 61 ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา และ รศ. แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่ หนึ่ง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมวิชาชีพแพทย์ ของ ASEAN ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์
 06 พ.ย 61 ประกาศสำนักงานเลขธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ)
 01 พ.ย 61 ภาพกิจกรรม ประกาศผลรางวัลรักนะจึงบอก
 01 พ.ย 61 แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา
 12 ต.ค. 61 มติคณะกรรมการแพทยสภา กรณีสมาชิกแพทยสภาเข้าชื่อเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาแบบออนไลน์
 12 ต.ค. 61 แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาท่านใหม่
 12 ต.ค. 61 ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564
 10 ต.ค. 61 เรียนเชิญกรรมการแพทยสภา/อนุกรรมการแพทยสภา ทำบุญครบรอบ 50 ปีแพทยสภา
 10 ต.ค. 61 แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี พุทธศักราช 2561
 08 ต.ค. 61 ประกาศ แพทยสภาจะหยุดทำการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561
 28 ก.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ
 28 ก.ย. 61 ประกาศแพทยสภา เรื่อง แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา (Outstanding Achievement Doctor)
 25 ก.ย. 61 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2562
 21 ก.ย. 61 รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564 และรายละเอียดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

แสดงหน้า 3 ของ 22