ติดต่อแพทยสภา


เบอร์ติดต่อแพทยสภา

  • ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย 02-590-1881 , 081-849-9560
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-590-1888 , 065-049-0990
  • ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 02-590-1880 , 086-081-1208
  • ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 02-590-1887 , 099-498-4509
  • ฝ่ายทะเบียน 02-590-1884 , 092-493-6242 , 065-449-6795
  • ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 02-590-1886 , 089-530-1112


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต