รับฟังความคิดเห็น


ข้อมูลเบอร์โทรติดต่อกับแพทยสภา

ฝ่ายผึกอบรมและสอบ

: 02-590-1880

: edu@tmc.or.th


ฝ่ายประชาสัมพันธ์

: 02-590-1886


ฝ่ายนโยบายและแผน

: 02-590-1887


ฝ่ายทะเบียน

: 02-590-1884


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

: 02-590-1888-9


ฝ่ายจริยธรรม

: 02-589-7700, 02-589-8800

: contact@tmc.or.th

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
โทร.: 02-5901880-1,3
Email : tmc@tmc.or.th


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US