ข่าวประชาสัมพันธ์


 • 13 ก.ค. 61
  ประกาศผลการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก" อ่านต่อ
 • 12 ก.ค. 61
  แพทยสภาขอแสดงความขอบคุณ Doctor Richard Harris วิสัญญีแพทย์นักดำน้ำ ผู้อุทิศ ตนเสียสละ ช่วยดูแลทีมหมู่ป่าในถ้ำ อ่านต่อ
 • 12 ก.ค. 61
  อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ อ่านต่อ
 • 11 ก.ค. 61
  ข่าวประชาสัมพันธ์ จากอนุกรรมการเลือกตั้ง กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2562-2564 อ่านต่อ
 • 11 ก.ค. 61
  ข้อเสนอแนะการดูแลดวงตาจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจากกรณีการติดถ้ำของทีมหมูป่าอคาเดมี่ อ่านต่อ
 • 09 ก.ค. 61
  คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ อ่านต่อ
 • 09 ก.ค. 61
  ข้อเสนอแนะของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยในเหตุการณ์การติดถ้ำของทีมหมูป่าอคาเดมี่ อ่านต่อ
 • 06 ก.ค. 61
  ใบรับรองแพทย์ : ไทย-อังกฤษ ที่ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 อ่านต่อ
 • 03 ก.ค. 61
  ค่ายจริยธรรมสัญจร คร้ังที่ 17 อ่านต่อ
 • 02 ก.ค. 61
  ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๑๕ /๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจาปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 06 มิ.ย. 61
  ประกาศคณะอนุกรรมการโครงการหมอชวนวิ่ง เรื่องสอบราคาการจ้างผู้ดำเนินการโครงการหมอวิ่ง (ระยะเวลาการดำเนินงาน มิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) อ่านต่อ
 • 04 มิ.ย. 61
  [ขยายเวลา!! ถึง 29/06/2561] ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จำนวน 6 ตำแหน่ง อ่านต่อ
 • 16 พ.ค. 61
  การประชุมวิชาการ 50ปี แพทยสภา อ่านต่อ
 • 16 พ.ค. 61
  แพทยสภา และแพทยสมาคมฯ พบแพทย์จบใหม่ 2561 อ่านต่อ
 • 11 พ.ค. 61
  ประกาศ การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 รอบ 2 อ่านต่อ

เตือนภัย! จากใจแพทยสภา


 ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US