ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 21 พ.ย 60
  แพทยสภาให้ดาวน์โหลด ตรา 50 ปี แพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมของหน่วยงานของท่าน อ่านต่อ
 • 09 พ.ย 60
  แพทยสภาให้กำลังใจคุณตูน บอดี้สแลม อ่านต่อ
 • 06 พ.ย 60
  คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล WFME Global Standards, Basic Medical Education จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) อ่านต่อ
 • 20 ต.ค. 60
  แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร" อ่านต่อ
 • 17 ต.ค. 60
  ประกาศแพทยสภา การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ อ่านต่อ
 • 12 ต.ค. 60
  แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาใหม่ อ่านต่อ
 • 10 ต.ค. 60
  ประกาศ รายชื่อโรงพยาบาลที่ไม่พร้อมรับแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2561 อ่านต่อ
 • 06 ต.ค. 60
  แพทยสภาสัญจร จังหวัดอุทัยธานี/ จังหวัดชัยนาท/จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 25 – 27 กันยายน 2560 อ่านต่อ
 • 06 ต.ค. 60
  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 [รายละเอียดเพิ่มเติม] อ่านต่อ
 • 29 ก.ย. 60
  ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561 อ่านต่อ
 • 29 ก.ย. 60
  ประกาศ การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 และ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561 อ่านต่อ
 • 20 ก.ย. 60
  แพทยสภาชวนประกวดสารคดี "เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …" ครั้งที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท อ่านต่อ
 • 20 ก.ย. 60
  ประกาศการรับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจาปี ๒๕๖๑ อ่านต่อ
 • 15 ก.ย. 60
  แถลงการณ์แพทยสภา กรณีการเกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน อ่านต่อ
 • 25 ส.ค. 60
  แพทยสภาพบคณะแพทย์ต่างประเทศ อ่านต่อ
 • 24 ส.ค. 60
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบฯ) อ่านต่อ
 • 22 ส.ค. 60
  รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) อ่านต่อ
 • 31 ก.ค. 60
  ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2560 (รอบพิเศษ) อ่านต่อ
 • 27 ก.ค. 60
  แถลงข่าวแพทยสภา ประกวดสารคดี "เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …"ครั้งที่ 3/2560 อ่านต่อ
 • 24 ก.ค. 60
  การรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 อ่านต่อ
 • 20 ก.ค. 60
  BDMS Academic Annual Meeting 2017 อ่านต่อ
 • 18 ก.ค. 60
  แพทยสภาสัญจร จังหวัดน่าน - จังหวัดแพร่ วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ

เตือนภัย! จากใจแพทยสภา

 

Multimedia

สัมภาษณ์พิเศษ : "ไขข้อข้องใจ ศัลยกรรม Face Off" ข่าว onenews

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางระบบสาธารณสุขไทยในทศวรรษหน้า”

รู้ทันโจร! ยานอนหลับป้ายหน้าอกชวนหลับนอน แล้วรูดทรัพย์


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US