ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 19 มี.ค. 61
  ตรวจสอบและดาวน์โหลด ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ได้ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 • 13 มี.ค. 61
  ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ ประจำปี 2561 อ่านต่อ
 • 08 มี.ค. 61
  แถลงข่าว 50 ปีแพทยสภา กับภารกิจดูแลแพทย์ และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้ประชาชน อ่านต่อ
 • 07 มี.ค. 61
  กำหนดการ งานแถลงข่าว "แพทยสภาในโอกาสครบ ๕๐ ปี พร้อมเปิดตัวโครงการต่างๆ" อ่านต่อ
 • 14 ก.พ. 61
  ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 อ่านต่อ
 • 09 ก.พ. 61
  ข้อควรระวังในการให้บริการโทรเวช (Telemedicine) อ่านต่อ
 • 08 ก.พ. 61
  แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ พ.ศ.2561 - 2562 อ่านต่อ
 • 05 ก.พ. 61
  องค์การเภสัชกรรรมฯจะจัดประขุมวิชาการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ อ่านต่อ
 • 31 ม.ค. 61
  ประกาศแพทยสภา เรื่อง "การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ" และขอทราบความคิดเห็น อ่านต่อ
 • 23 ม.ค. 61
  โครงการประชุมวิชาการในโอกาสครบ ๕๐ ปีแพทยสภา อ่านต่อ
 • 17 ม.ค. 61
  แถลงข่าวสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กรณีความรุนแรงในสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มาใช้บริการกับแพทย์ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ อ่านต่อ
 • 05 ม.ค. 61
  ขอความร่วมมือโปรดส่งรูปภาพหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย อ่านต่อ
 • 26 ธ.ค. 60
  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน เข้าพบแพทยสภา เพื่อขอคำแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตร์ อ่านต่อ
 • 14 ธ.ค. 60
  แพทยสภาร่วมกับ สพฉ.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) อ่านต่อ
 • 01 ธ.ค. 60
  โรงพยาบาลศรีธัญญาจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทยสภาเวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน อ่านต่อ
 • 01 ธ.ค. 60
  แพทยสภา จัดงานประชุมวิชาการ ปธพ. 5 มอบผลงานวิจัยให้ รมว.สธ. เสนอแนะในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตามหลักธรรมาภิบาล อ่านต่อ
 • 27 พ.ย 60
  กรรมการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ
 • 21 พ.ย 60
  แพทยสภาให้ดาวน์โหลด ตรา 50 ปี แพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมของหน่วยงานของท่าน อ่านต่อ
 • 09 พ.ย 60
  แพทยสภาให้กำลังใจคุณตูน บอดี้สแลม อ่านต่อ
 • 06 พ.ย 60
  คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล WFME Global Standards, Basic Medical Education จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) อ่านต่อ
 • 20 ต.ค. 60
  แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร" อ่านต่อ
 • 17 ต.ค. 60
  ประกาศแพทยสภา การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ อ่านต่อ
 • 12 ต.ค. 60
  แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาใหม่ อ่านต่อ
 • 10 ต.ค. 60
  ประกาศ รายชื่อโรงพยาบาลที่ไม่พร้อมรับแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2561 อ่านต่อ
 • 06 ต.ค. 60
  แพทยสภาสัญจร จังหวัดอุทัยธานี/ จังหวัดชัยนาท/จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 25 – 27 กันยายน 2560 อ่านต่อ
 • 06 ต.ค. 60
  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 [รายละเอียดเพิ่มเติม] อ่านต่อ
 • 29 ก.ย. 60
  ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561 อ่านต่อ
 • 29 ก.ย. 60
  ประกาศ การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 และ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561 อ่านต่อ
 • 20 ก.ย. 60
  แพทยสภาชวนประกวดสารคดี "เรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก …" ครั้งที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท อ่านต่อ
 • 20 ก.ย. 60
  ประกาศการรับสมัครผู้ที่สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจาปี ๒๕๖๑ อ่านต่อ

เตือนภัย! จากใจแพทยสภา

 

Multimedia

สัมภาษณ์พิเศษ : "ไขข้อข้องใจ ศัลยกรรม Face Off" ข่าว onenews

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางระบบสาธารณสุขไทยในทศวรรษหน้า”

รู้ทันโจร! ยานอนหลับป้ายหน้าอกชวนหลับนอน แล้วรูดทรัพย์


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US