การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2566

: 11 พ.ค. 66     : แพทยสภา


การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2566
....................
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา โทร.02-590-1880, 089-693-7909

VDO - ๑๒ VDO workplace based assessment.mov

https://youtu.be/DE3bT-4dXdA

 


Attachment


: ๑-จดหมายแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: ๒-จดหมายแจ้งรพ-สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

: ๓-จดหมายแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

: ๔-จดหมายแจ้งหน่วยงานสังกัดอื่น

: ๕-จดหมายแจ้งรพ-หน่วยงานสังกัดอื่น

: ๖-ข้อบังคับแพทยสภา

: ๗-ประกาศแพทยสภา-๕๘-๒๕๖๖-เรื่อง-หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี-พ-ศ-๒๕๖๖

: ๘-๑-คู่มือการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ-ปี-๒๕๖๖

: ๘-๑-คู่มือการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ-ปี-๒๕๖๖

: ๘-๒-คู่มือการทำงาน-สำหรับอาจารย์-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ-ปี-๒๕๖๖

: ๘-๒-คู่มือการทำงาน-สำหรับอาจารย์-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ-ปี-๒๕๖๖

: ๙-รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะฯ-ปี-๒๕๖๖

: ๑๐-สิ่งที่ส่งมาด้วย-๑-แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี-พ-ศ-๒๕๖๖

: ๑๑-Assessment-สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๓-การประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๓-การประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๔-แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๔-แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๕-แนวทางการประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๕-แนวทางการประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๖-ตัวอย่างการประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๖-ตัวอย่างการประเมินการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

: ๑๗-สื่อหัตถการ

: ๑๗-สื่อหัตถการCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต