ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 680

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 19 มี.ค. 64 จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ปี 2564 รอบที่ 2
 08 มี.ค. 64 กลุ่ม​สถาบัน​แพทยศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​ รณรงค์​ให้สถาบันแพ​ทยศาสตร์​ทุกแห่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแพทย์​
 25 ก.พ. 64 แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง  "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 3 )
 24 ก.พ. 64 แพทยสมาคมฯ แพทยสภา ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ไทยประกันชีวิต มอบเงิน ๕ ล้านบาท แก่ครอบครัว "หมอปัญญา" แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคาม
 18 ก.พ. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 15 ก.พ. 64 ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
 15 ก.พ. 64 แพทยสภาแถลงจุดยืนกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์การชุมนุม
 11 ก.พ. 64 แพทยสภายินดีต้อนรับกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566
 09 ก.พ. 64 แพทยสภา ลงนาม MOU “โครงการ Life Begins with GHB” ร่วมกับ ธอส.
 04 ก.พ. 64 แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
 29 ม.ค. 64 ส.ค.ส. 2564 จากแพทยสภา
 25 ม.ค. 64 แพทยสภาพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.8 และ ปธพ.9 ลงนามถวายพระพร
 25 ม.ค. 64 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 22 ม.ค. 64 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
 21 ม.ค. 64 แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์
 21 ม.ค. 64 แพทยสภา ร่วมกับ ราชวิทยาลัย วิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ และกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความต้องการของแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง
 16 ม.ค. 64 ผลการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566
 15 ม.ค. 64 เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" (ครั้งที่ 2)
 12 ม.ค. 64 แพทยสภา และแพทยสมาคมฯ ร่วมส่งกำลังใจให้ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19
 25 ธ.ค. 63 ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566

แสดงหน้า 6 ของ 34