ข่าวและกิจกรรม


ทังหมด 421

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 14 ก.พ. 61 ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 8/2551
 09 ก.พ. 61 ข้อควรระวังในการให้บริการโทรเวช (Telemedicine)
 08 ก.พ. 61 แพทยสภาร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ พ.ศ.2561 - 2562
 05 ก.พ. 61 องค์การเภสัชกรรรมฯจะจัดประขุมวิชาการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ
 31 ม.ค. 61 ประกาศแพทยสภา เรื่อง "การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ" และขอทราบความคิดเห็น
 23 ม.ค. 61 โครงการประชุมวิชาการในโอกาสครบ ๕๐ ปีแพทยสภา
 17 ม.ค. 61 แถลงข่าวสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กรณีความรุนแรงในสถานพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มาใช้บริการกับแพทย์ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
 05 ม.ค. 61 ขอความร่วมมือโปรดส่งรูปภาพหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย
 26 ธ.ค. 60 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน เข้าพบแพทยสภา เพื่อขอคำแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตร์
 14 ธ.ค. 60 แพทยสภาร่วมกับ สพฉ.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
 01 ธ.ค. 60 โรงพยาบาลศรีธัญญาจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทยสภาเวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน
 01 ธ.ค. 60 แพทยสภา จัดงานประชุมวิชาการ ปธพ. 5 มอบผลงานวิจัยให้ รมว.สธ. เสนอแนะในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตามหลักธรรมาภิบาล
 01 ธ.ค. 60 แจ้งปิดปรับปรุงระบบการจัดทำทำบัตร MD Card
 27 พ.ย 60 กรรมการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
 21 พ.ย 60 แพทยสภาให้ดาวน์โหลด ตรา 50 ปี แพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมของหน่วยงานของท่าน
 09 พ.ย 60 แพทยสภาให้กำลังใจคุณตูน บอดี้สแลม
 06 พ.ย 60 คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล WFME Global Standards, Basic Medical Education จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)
 20 ต.ค. 60 แพทยสภาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "วิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร"
 17 ต.ค. 60 ประกาศแพทยสภา การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ
 12 ต.ค. 60 แพทยสภาแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาใหม่

แสดงหน้า 6 ของ 22