ฝ่ายทะเบียน


เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

ส่งคำขอไปยังแพทยสภา พร้อมหลักฐาน คือ

  1. Download : คำขอแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ
  2. สำเนาเอกสารที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  3. ค่าคำขอ 100 บาท
  4. ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 500 บาท
  5. ค่ารับรองสำเนา ฉบับละ 100 บาท (ถ้าต้องการ)
  6. หลักฐานการชำระเงิน

การชำระค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี แพทยสภา เลขที่บัญชี 340-2011-74-4

ที่อยู่จัดส่ง

ส่ง Fax คำขอ และใบโอนเงินมาที่เบอร์ 02-590-1883
ติดต่อ โทรศัพท์ 02-590-1884, 092-4936242 E-mail:nok.tmc@gmail.com


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US