สถิติแพทย์


รายการข้อมูลสถิติแพทย์
ข้อมูลแพทย์ ณ เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
แพทย์ได้รับใบอนุญาต แยกสถาบัน ปี 2543-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนแพทย์เฉพาะทาง ปี 2507-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา (รายสาขา) ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) ดาวน์โหลดเอกสาร

* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 07/01/2564 11:30 น.


ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ)


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US