สถิติแพทย์


รายการข้อมูลสถิติแพทย์
ข้อมูลแพทย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
แพทย์ได้รับใบอนุญาต แยกสถาบัน ปี 2539-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนแพทย์เฉพาะทาง 2507 -2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ-วุฒิบัตรจากแพทยสภา (รายสาขา) ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) ดาวน์โหลดเอกสาร

* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14-02-2560


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US