หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ แพทยสภา

: 11 ต.ค. 66     : แพทยสภา


หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ แพทยสภา

.........................

สื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์

ตอนที่ 1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ของแพทยสภา ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ของแพทยสภา ตอนที่ 2

ตอนที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ของแพทยสภา ตอนที่ 3

เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ แพทยสภา

  • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

      1-หลักสูตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

      2-หลักสูตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดด้านคลินิก

      3-หลักสูตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดด้านเทคโนโลยีที่มีการรุกล้ำ

      4-หลักสูตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีการรุกล้ำ

      5-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านการป้องกันและฟื้นฟูหัวใจและหลอดเลือด

  • โรงพยาบาลรามคำแหง

      1-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก-ปรับปรุง

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

      หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรโสต-ศอ-นาสิกแพทย์ด้านการนอนหลับ

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

      หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 

คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา

โทร 02-590-1880 


Attachment


: พส-๐๑๒-ว-14713---ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอ

: 1-หลักสูตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

: 2-หลักสูตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดด้านคลินิก

: 3-หลักสูตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดด้านเทคโนโลยีที่มีการรุกล้ำ

: 4-หลักสูตรผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีการรุกล้ำ

: 5-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านการป้องกันและฟื้นฟูหัวใจและหลอดเลือด

: 1-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก-เดิม

: 1-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก-ปรับปรุง

: หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรโสต-ศอ-นาสิกแพทย์ด้านการนอนหลับ

: หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต